WAKTU SOLAT
BANDAR MELAKA, ALOR GAJAH, JASIN, MASJID TANAH, MERLIMAU, NYALAS