Panduan Menggunakan Template


  Pembolehubah Kod Sumber Waktu Solat
kod Zon Waktu Solat di Malaysia [Sila rujuk jadual KodZon]
lang BM = Versi bahasa Melayu EN = English Version
URL URL : laman web anda yang akan dipasang template waktu solat
frameborder untuk paparan border 1=enable 0=disable
Arahan
1. Sila salin kod sumber.
2. Letakkan(paste) ke dalam kod html(code) aplikasi anda.
3. Kemaskini nilai/pembolehubah seperti dinyatakan di atas (jika perlu)
4. Simpan dan preview
5. Ulangi langkah/arahan No 3(jika perlu)
6. Selesai