Panduan Menggunakan XML


  Pembolehubah Kod Sumber Waktu Solat
kod Zon Waktu Solat di Malaysia [Sila rujuk jadual KodZon]
Arahan
1. Sila salin kod sumber.
2. Letakkan(paste) ke dalam kod php/html(code) aplikasi anda.
3. Kemaskini nilai/pembolehubah seperti dinyatakan di atas (jika perlu)
4. Simpan dan preview
5. Ulangi langkah/arahan No 3(jika perlu)
6. Selesai